Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT UL-TEAM

Dit is het privacystatement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UL-Team B.V. (statutair) gevestigd te Culemborg. Dit privacystatement is van toepassing op alle diensten die UL-Team u aanbiedt (o.a. via www.ul-team.nl).

ALGEMEEN
UL-Team respecteert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) de privacy van de gebruikers van haar website en hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die een gebruiker aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld en verwerkt.
Door persoonsgegevens achter te laten op de website gaat de gebruiker er mee akkoord dat UL-Team deze gegevens overeenkomstig dit privacystatement verwerkt.

Onze gegevens zijn:

UL-Team B.V.
Anthonie van Diemenstraat 19
4104 AD Culemborg

Telefoon: +31 (0) 345 544 816
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

ONS GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. De door u verstrekte gegevens kunnen door UL-Team specifiek worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Voor het verzorgen van de cursus. Als u een cursus bij ons wilt volgen of als u wilt dat uw werknemers een cursus bij ons volgen, verwerken wij een aantal gegevens van u cq. uw werknemers. Dit zijn, indien de cursus niet met een examen wordt afgesloten: voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, naam en e-mailadres van de contactpersoon opdrachtgever, functietitel. Indien de cursus wordt afgesloten met een examen hebben wij nog een aantal aanvullende gegevens nodig. Dit zijn: geboortedatum, geboorteplaats en de genoten opleidingen. Het RAS-examenbureau verplicht ons om deze gegevens te verwerken;

- In het kader van de cursus verwerken we ook aanvullende persoonsgegevens van onze cursisten. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op inzendopgaven, cijferlijsten en diploma’s enzovoorts. Deze gegevens van onze cursisten kunnen worden gedeeld met de werkgever;

- Als u een cursus wilt reserveren. Voor dit doel verwerken wij uw voornaam, achternaam en (mobiele) telefoonnummer. Hierdoor kunnen wij u terugbellen;

- Voor het versturen van onze nieuwsbrief. U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Voor dit doel verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres;

- Om uw vraag te kunnen beantwoorden. Via onze website kunt u het contactformulier met uw vraag invullen. Hierbij vragen wij naar uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en (mobiele) telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens zodat wij u zo goed mogelijk te woord kunnen staan;

- Voor het bezoek aan onze website en om deze website goed te laten functioneren. Als u gebruik maakt van onze website worden er automatisch gegevens van u verzameld via cookies, o.a. ook uw IP-adres. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst en welke gegevens wij via de cookies verzamelen, verwijzen wij naar ons cookiestatement;

- Om onze social mediakanalen bij u onder de aandacht te brengen. Om onze social mediakanalen te promoten hebben wij zogenaamde social mediabuttons op onze website opgenomen. Via deze buttons worden cookies op uw apparaat geplaatst. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst, verwijzen wij naar ons cookiestatement ;

 

ONZE RECHTSGRONDEN BIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS
UL-Team verwerkt de persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, doorgaans om een verzoek om informatie over haar diensten of producten te verwerken, een catalogus of offerte toe te zenden, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens door UL-Team, mits u hiermee heeft ingestemd, worden gebruikt om u te informeren over producten of diensten van UL-Team die voor u interessant kunnen zijn in de vorm van een nieuwsbrief.

De rechtsgronden voor de gegevensverwerking zijn:

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen UL-Team en haar klanten
Wij verwerken een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het verzorgen van de cursus en het afleggen van het afrondende examen.

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van UL-Team
Er zijn een aantal wetten waar UL-Team als opleidingsinstituut aan moet voldoen. Deze wetten kunnen ons verplichten om bepaalde gegevens van de cursisten te verzamelen en te verstrekken aan derde partijen (waaronder het RAS-examenbureau en overheidsinstanties).

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van UL-Team
Wij kunnen telefoongesprekken met u opnemen. De verwerking van deze telefoongesprekken is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening op dit punt te verbeteren. Ook hebben wij er belang bij om onze klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening via onze nieuwsbrief.

- U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking
Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken en eventueel doorgeven aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming. 

 

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.
U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die UL-Team over u verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek daartoe te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN
UL-Team verhuurt, verkoopt of verstrekt de door haar ontvangen persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wij verstrekken de gegevens van onze cursisten aan het RAS-Examenbureau indien de cursus wordt afgesloten met een examen. Meer informatie over het RAS vindt u via de website www.ras-examen.nl

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Het RAS-Examenbureau is bijvoorbeeld zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van onze cursisten.

 

HOE WIJ DE GEGEVENS BEVEILIGEN
UL-Team heeft privacy hoog in het vaandel staan en zorgt er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. UL-Team heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE GEGEVENSVERWERKING
U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die UL-Team over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ter controle van uw identiteit kan UL-Team u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op uw identiteitsbewijs vermeld.
Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u UL-Team verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan UL-Team heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  

 

TENSLOTTE
UL-Team aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

UL-Team behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. Elke aanpassing zal door UL-Team op haar website worden gepubliceerd. u doet er om die reden verstandig aan om de website en dit privacystatement regelmatig te raadplegen.


Het huidige privacy statement is laatstelijk bijgewerkt in juni 2018.

Interesse?

Om deze cursus te reserveren bel nu:

0345 544816


of vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u terug


Volg-ons-op-Linkedin-button