Protocol – veilig trainen

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er vele maatregelen van kracht om de risico’s van besmetting en verspreiding te beperken. Social distancing en hygiëne zijn daarbij de uitgangspunten.

UL-Team heeft daarom het Protocol Veilig Trainen samengesteld. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis van dit protocol . Op deze wijze werken we samen met onze opdrachtgevers aan een veilige leeromgeving voor al onze deelnemers en trainers.

Dit protocol is een levend document en zal aangepast worden, zodra de situatie daarom vraagt. Samen zorgen we ervoor dat alle lesgroepen op een passende en vooral veilige wijze worden uitgevoerd.

‘Samen veilig leren, dat is UL-Team, facilitaire opleidingen en trainingen’