Smaak van Leren (maatwerk in-company trainingen)

Intervisietraject ‘Een goed gesprek’

Deze leermethode is een basis waarop medewerkers en de organisatie verder kunnen groeien. Wij werken vanuit de opzet intervisie omdat het leren en samenwerken niet stopt zodra dit traject is afgelopen.

Coaching – teams en individu

Coaching kan betrekking hebben op verschillende vragen of problemen. Na een uitgebreide intake stelt de coach in overleg met de coachee, het doel vast van het traject en wordt gekeken of er een “klik” is. Vertrouwen is de basis om een coachingstraject te kunnen starten.

Training – Rendement uit het contract

Hoe vertaal je als opdrachtgever en leverancier de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de uitvoering van het contract? Deze in-company training biedt een unieke kans om, op basis van de contractvoorwaarden, tot nieuw beleid te komen.