Uitblinkers tussen zoete koekjes

Op naar A-kwaliteit!

De schoonmaakploeg bij Pally bestaat uit ruim 50 medewerkers, aangezien productiemedewerkers mede zorgdragen voor de schoonmaak. Vanwege het volcontinu productieproces zijn er daarnaast 2 verschillende leidinggevenden per dienst: de teamleider en daarboven de ploegleider.

Nieuwe medewerkers worden ingewerkt door een ervaren medewerker. Een vertrouwde inwerktechniek om nieuwelingen een welkom gevoel te geven en tegelijk de fijne kneepjes van het vak te leren. Toch kent deze inwerktechniek ook beperkingen, want soms worden handelingen verkeerd aangeleerd, wordt het ‘waarom’ niet uitgelegd of is de kwaliteit van de uitleg wisselend. Tel daarbij op dat productiemethoden en schoonmaakhandelingen zijn veranderd en voor je het weet zijn kennis en vaardigheden van medewerkers niet meer toereikend om uit te blinken bij Pally. De wens van de Pally directie is kort maar krachtig: schoonmaak borgen op A-kwaliteit, zodat alle leidinggevenden dit zelf op eenduidige wijze kunnen aansturen en uitvoeren.

Training op de werkvloer

Tijd dus voor een inhaalslag. Na intensieve voorbesprekingen en kennismaking met het productieproces is het voor UL-Team een uitgemaakte zaak: hier is behoefte aan extra kennis en vaardigheden in de vorm van een praktijktraining op de werkvloer. Twee vliegen in één klap: de productie gaat door en er wordt gewerkt aan borging van A-kwaliteit. Trainen tussen de zoete koekjes!

Inwerken met effectieve werkinstructies: taak van de teamleider

De volgende stap in dit proces is het trainen van de teamleiders, zodat zij op dezelfde wijze een effectieve instructie kunnen geven aan (nieuwe) medewerkers. UL-Team komt graag langs voor een training, maar inwerken en heldere werkinstructies geven zijn leidinggevende taken, dus dat kunnen teamleiders heel goed zelf verzorgen. Als dit maar op een eenduidige manier gebeurt.

Voor het samenstellen van een passende teamleiderstraining is het nodig dat de UL-Team trainer meer kennis krijgt van Pally en het productieproces. Zo gezegd, zo gedaan. Er is hierbij bewust gekozen om het trainen van teamleiders niet plaats te laten vinden op de werkplek, maar juist op de leslocatie van UL-Team. Op deze wijze komen de teamleiders los van de hectiek van het productieproces en kunnen zij zich volledig focussen op de training.

Na twee intensieve trainingsdagen staan de neuzen dezelfde kant op en gaan de teamleiders zelfstandig aan de slag met het inwerken van nieuwe medewerkers en herinstrueren van huidige medewerkers. Zo zorgen teamleiders met elkaar voor up-to-date kennis en vaardigheden op de werkvloer.

Coachende vaardigheden voor de ploegleiding

De laatste stap in het proces is het trainen van de ploegleiders, zodat zij op een coachende wijze hun teamleiders kunnen aansturen. Zo kunnen zij hun teamleden ondersteunen in ontwikkeling van A-kwaliteit.

Een logische volgorde van dit trapsgewijs trainen zou zijn van boven naar beneden in de hiërarchie. Toch koos UL-Team voor beneden naar boven, zodat praktijkvoorbeelden van de werkvloer deel konden uitmaken van de training van de leidinggevenden en om een snelle en juiste inhaalslag te kunnen maken.

Iedereen weer een uitblinker

De zoete koekjes blijven iedere dag in grote getale van de lopende band rollen.  En het DNA van de schoonmaakploeg en hun leidinggevenden is weer van de juiste A-kwaliteit. Uitblinkers zijn het, die samen met alle andere medewerkers, zorgen voor het perfecte zoete koekje.

Ervaring

De ervaring die wij afgelopen jaar hebben mogen ontvangen van UL-Team was een fijne ervaring. Er werd van te voren veel meegedacht over onze situatie en daar is goed op in gespeeld voor zover mogelijk. Wij hebben een UL-Team schoonmaaktraining in gang gezet voor onze 5 ploegen. Waarin de theorie basis is besproken en daarnaast on the job de praktijktraining uitgevoerd d.m.v. praktijktrainers. Herhaling daarop is noodzakelijk daarom hebben onze Ploegleiders en Teamleiders een training gevolgd hoe hiermee om te gaan. Omdat wij, als Pally Biscuits, opleiden en borgen van de opgedane kennis en vaardigheden belangrijk vinden, gaan wij samen met UL-Team een vervolg geven aan de training van de Ploeg- en Teamleiders. Hier kun je de volledige referentie lezen.
Wijnand van Doorn | Training coördinator - Pally Biscuits BV