2021 – het jaar van de opleidingsachtbaan

December is de maand bij uitstek om achterom te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. En wat een jaar was 2021! Het voelde als een echte achtbaan. Na de lockdown in januari en februari, waarin we gelukkig wel online training konden geven, begon in maart een voorzichtige herstart van uitgestelde en nieuwe lesgroepen. We waren blij voor onze trainers en relaties, dat we weer met fysieke lesgroepen mochten starten op locatie. En dat hebben we geweten, want iedere maand leek de “looping” aan lesgroepen meer en groter te worden. Nu we bijna bij de finish zijn, is het tijd voor reflectie.

Terugkijkend op de opleidingsachtbaan van het afgelopen jaar, hebben we gemerkt, hoe fijn het is, om samen te werken met een enthousiaste en flexibele club trainers. Iedere trainer heeft elke training – online en fysiek – steeds opnieuw met evenveel aandacht en betrokkenheid en soms veel creativiteit uitgevoerd. En flexibiliteit en creativiteit waren hard nodig in de kleine lesgroepen met kortere lessen en wisselende coronamaatregelen. Omdat we voornamelijk in company opleidingen verzorgen en iedere locatie anders is, vergt een veilige leeromgeving tegenwoordig meer en andere zaken. Dus naast presentielijst en stiften, zijn meetlint, mondkapjes en handgel standaard trainersbenodigdheden geworden.

Trots op samenwerking met trainers

De inzet van onze trainers horen wij terug in hun verhalen en ervaringen van opdrachtgevers, en we zien het terug in meetbare resultaten, zoals goede evaluaties van de deelnemers en een hoger slagingspercentage bij de vakopleidingen. Kortom: een samenwerking op trots op te zijn!

Versterking DNA UL-Team

Voor ons op kantoor betekende de “loopings” vol lesgroepen, dat het DNA van UL-Team – persoonlijke aandacht, trainen met effect en plezierige samenwerking – behoorlijk onder druk is komen te staan. Want als je met een klein team toch alle aanvragen op onze “UL-Tieme” wijze wilt uitvoeren, dan kan dit soms knellen.

Juist tijdens de uitvoering van een training, is onze persoonlijke aandacht zo belangrijk, richting trainer, opdrachtgever en deelnemer. Hier ervaar je letterlijk ons DNA. Naast alle gewone drukte bleek in deze fase, corona met alle gevolgen en maatregelen, een extra hindernis, door vele mutaties, afwezigen, nieuwe regels zoals coronacheck etc. Vertraging en foutjes in communicatie werden het gevolg.

Ondanks alle ervaringen van 2021, is en blijft het DNA UL-Team ons anker. Daarom zijn we heel blij, dat per 1 januari ons team wordt versterkt met opleidingsadviseur & trainer Adinda Venneker.

Verbetering trainen met effect

Ons motto ‘een training met effect’ heeft in 2021 onder druk gestaan. Aandacht ging soms meer uit naar resultaat, dan naar effect op de werkvloer. We willen echter, dat deelnemers na de training echt op de werkvloer laten zien, wat ze geleerd hebben. Daar gaan we in 2022 vervolgstappen in zetten.

Om dit te bereiken is inmiddels een student van de HBO opleiding Learning and Development Specialist bezig met een afstudeerproject hierover. Hij onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om nieuw verworven vaardigheden, vooral na de training te blijven toepassen op de werkvloer.  Hiervoor heeft hij onder andere interviews afgenomen bij trainers, oud-deelnemers en hun leidinggevenden.

Naast dit project gaan we ook acties inzetten bij onze schoonmaakopleidingen, met als doel het verbeteren van het resultaat op de werkvloer.

Op naar 2022

De opleidingsachtbaan maakte dit jaar tot een pittig jaar, in meerdere opzichten. We hebben ervaren hoe sterk we zijn op gebied van samenwerking, flexibiliteit en creativiteit, en dat de verbeterpunten op het gebied van persoonlijke aandacht en trainen met effect liggen. Met een versterkt team gaan we daar vanaf 2022 aan werken, zodat ons DNA weer de vertrouwde glans krijgt.