Academie voor schoonmaaktalent

“Ons bedrijf groeit en dat betekent dat je je zaken goed moet structuren”, vertelt Jan Bakker van Victoria. “Met name op het gebied van personeel. We hebben veel talent op de werkvloer rondlopen, dat moet je koesteren en laten uitgroeien. Je wilt voor jouw opdrachtgevers onderscheidend zijn en dat doe je met jouw medewerkers. Want wat verandert er voor een opdrachtgever als je het werk én de mensen overneemt van een ander schoonmaakbedrijf? Je kunt doorgaan op gelijke manier, maar er is een reden waarom de opdrachtgever voor een ander schoonmaakbedrijf kiest.”

“We hebben veel talent op de werkvloer rondlopen, dat moet je koesteren en laten uitgroeien.”

“We hebben met Belinda Dekkers van UL-Team een plan van aanpak gemaakt voor deze situaties. We meten de kennis van onze nieuwe medewerkers. Wat kunnen ze, wat is hun kennisniveau, waaraan wil of moet hij of zij werken? Via e-learning stellen we de vragen op locatie met het doel de kennis van de medewerkers en hun werk naar een hoger niveau te tillen. Om een opdrachtgever betere kwaliteit schoonmaak te kunnen bieden.”

Individueel opleidingsplan
Gedreven gaat Jan verder: “Samen met onze leidinggevenden maken we een individueel persoonlijk opleidingsplan. Geen hoogdravende verhalen, maar wel een gesprek over ontwikkelen en positieve aandacht. We leggen afspraken vast en gaan er gezamenlijk mee aan de slag. Zij zijn degenen die ook de gesprekken met onze schoonmaakmedewerkers voeren en moeten de knowhow hebben hoe dit goed aan te pakken. Ook deze gesprekken leggen wij vast. Daarnaast houden wij een werkdrukmeting en medewerkerstevredenheidsonderzoek om te zien hoe onze medewerkers hun werk en ons als werkgever ervaren.”

Breed opleidingspallet
Jan licht toe dat Victoria voor de schoonmaakmedewerkers de Basisopleiding schoonmaak organiseert met de standaardonderwerpen én specifieke aandacht voor veilig werken op een sleutelpand, het op juiste wijze wringen van doeken of gastvrijheid. “80% is inmiddels gediplomeerd! Voor een warm welkom van een nieuwe medewerker is het Introductieboek Victoria Schoonmaak ontwikkeld.

Ook voor de leidinggevenden is het bedrijf altijd op zoek naar een passende opleiding, zoals de Introductietraining Leidinggeven voor een startende voorvrouw/-man, een RAS-basisopleiding Leidinggeven en het trainen van specifieke vaardigheden met workshops Timemanagement, Gesprekstechnieken of Samenwerken.

“We zien veel gemotiveerde mensen die hun kennis direct toepassen in hun werk, met een dankbare opdrachtgever tot gevolg. Daar doen we het voor”

Met het eigen opleidingshuis wil Jan Bakker met zijn team nog beter inspelen op de individuele ontwikkeling van alle medewerkers: naast de standaardopleiding per persoon kijken wat de wens of een vereiste is. “UL-Team heeft voor ons een stroomschema gemaakt om met nieuwe medewerkers een individueel plan van aanpak te maken. Dit is steeds vaker nodig, omdat de huidige tijd om andere vaardigheden vraagt. Denk aan taakvergroting, een schoonmaker zet ook koffie klaar of helpt een zorgassistent een kamer klaarmaken.” Belinda vult aan: “Met onze maatwerk-modules kunnen we goed op deze vraag inspelen.”

 Samen successen vieren
“Het brede pallet aan opleidingen verzorgen we samen met UL-Team, een contact dat al veel jaren teruggaat, eerst met Ron van der Meijden, nu met Belinda en haar collega’s. Zij denken met ons mee, bieden de juiste tools aan, er kan veel en ze monitoren de ontwikkelingen. Wij zijn heel tevreden over hun inzet en onze mensen ook, dat blijkt wel uit het hoge slagingspercentage! Van een diploma-uitreiking maken we een feestelijke happening. Je merkt het enthousiasme en ziet hoe trots iedereen is bij het krijgen van een diploma, dat is toch geweldig. We zien veel gemotiveerde mensen die hun kennis direct toepassen in hun werk, met een dankbare opdrachtgever tot gevolg. Daar doen we het voor!”, besluit Jan trots.

Dit artikel is geplaatst in Schoonmaakjournaal.