Schoonmaakwerk toch aantrekkelijk!

Het kost wel eens wat moeite om medewerkers te overtuigen dat schoonmaak een leuk en interessant vak is. Laatst volgde een jongen met een petje op de opleiding, te midden van oudere dames. Ze hadden zijn tante of moeder kunnen zijn. Toch ging hij om. Hij is nu vol enthousiasme als schoonmaker aan de slag.” Petje op, petje af.

Werkzaak Rivierenland, een samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten van regio Rivierenland, voert onder andere de Wet sociale werkvoorziening uit. Ontstaan uit een fusie van sociale diensten en het SW werkbedrijf, drie jaar geleden, telt Werkzaak nu 1200 mensen, waarvan 160 medewerkers de schoonmaakafdeling vormen en Eric Ordelmans de coördinator is. “We zijn een grote werkgever hier in de omgeving”, introduceert Eric (op de foto links) met trots uit. De missie van de sociale club uit Tiel en Geldermalsen: de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland. Werkzaak is een verbinder tussen de vraag naar en het aanbod van werk, dus tussen werkzoekenden en werkgevers in Rivierenland en daarbuiten. “We maken heel veel mensen gelukkig”, aldus Eric.

Opleiding en diploma geven zelfvertrouwen
In die weg naar geluk mag facilitair opleider UL-Team een rol spelen. “Werkzaak is zeer betrokken om statushouders, mensen met een beperking of uit de bijstand, een nieuwe kans te geven op bijvoorbeeld een baan in de schoonmaak. Ze noemen dit de Leerwerkroute Schoonmaak. Wij mogen op deze route de volledige schoonmaakopleiding met een UL-Team examen verzorgen. Zo zijn meerdere deelnemers al succesvol aan het werk in de schoonmaak. Een opleiding met diploma – soms het eerste diploma! – en daarna een baan, die zorgt voor meer zelfvertrouwen en het gevoel geeft er weer bij te horen. Hoe fijn is dat!”, legt Nicole Mol van UL-Team uit.

Investeren in mensen
Ook investeert Werkzaak in schoonmaaktrainingen-on-the-job en een leidinggevende training voor voorlieden. Natuurlijk investeert het bedrijf qua budget, maar veel meer doet Werkzaak dat in klanten, kwaliteit én in mensen. Nicole: “Deze trainingen betekenen extra aandacht voor de continue ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld in het geven van heldere werkinstructies en feedback, de kracht van complimenten en inzicht in de complexe rol van voorvrouw. De medewerkers ervaren deze trainingen als zeer positief, we zien tijdens de training al het werkplezier ontstaan.”

Goede houvast
Werkzaak werkt met een groot aantal vaste opdrachtgevers. “We maken bijna alle gemeentehuizen hier in de omgeving schoon, maar ook scholen en commerciële bedrijven. We beseffen dat er een opleiding nodig is om nauwkeurig en vakkundig schoon te kunnen maken, maar ook om in teamverband te kunnen werken. Daarom leiden we op, in groepjes van 5 a 6 medewerkers. We werken veel in dagschoonmaak en stemmen het werkprogramma met onze opdrachtgever af; voor onze medewerkers vormt het werkprogramma een goede houvast.”

Uit de uitkering
Eric tot slot: “Het kost wel eens moeite om medewerkers te overtuigen dat schoonmaak een leuk en interessant vak is. Laatst volgde een jongen met een petje op de basisopleiding Schoonmaak, te midden van oudere dames. Ze hadden zijn tante of moeder kunnen zijn. Toch ging hij om en is nu vol enthousiasme als schoonmaker aan de slag. Het werken in de schoonmaak en deel uitmaken van het team is geweldig. Onze schoonmakers horen er echt bij en ze gaan bovendien uit de uitkering. Het beroep van schoonmaker is aantrekkelijker dan vaak gedacht wordt.”

Dit artikel is geplaatst in Schoonmaakjournaal.