De week van lezen en schrijven

Van 8 t/m 15 september is het de Week van lezen en schrijven in Nederland. We werken samen met Stichting Lezen en Schrijven om onze deelnemers te ondersteunen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Zo’n 40% van de schoonmakers heeft moeite met één van deze vaardigheden.

UL-Team heeft samen met Stichting Lezen en Schrijven daarom een speciale set Woordkaarten Schoonmaak ontwikkeld voor de schoonmaak. Op deze Woordkaarten staan de 250 meest voorkomende woorden in schoonmaak(land) met een foto.

De Woordkaarten zetten wij (als pre-teaching) in bij verschillende vakopleidingen binnen de schoonmaak. In aanloop naar de training worden vaktermen geoefend vóór de basisvakopleiding schoonmaak. Op deze manier zorgen we ervoor dat deelnemers zich beter redden tijdens de opleiding en op het werk.

In de week van lezen en schrijven zijn we gestart bij Werkzaak Rivierenland met een groep medewerkers die wordt opgeleid voor het vakdiploma algemene schoonmaak met RAS-examen. Voor deze groep deelnemers, die verschillende achtergronden hebben, maken we gebruik van de inzet van de woordkaarten. Dit met als doel de deelnemers te helpen met het begrijpen van de woorden in de schoonmaak.

Met onze samenwerking willen we eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Want laaggeletterdheid aanpakken doen we samen!