Een opleidingsplan met meerwaarde. Zo doe je dat!

Een opleidingsplan schrijven voor het nieuwe jaar is voor veel organisaties een terugkerende activiteit. Zo ook dit jaar. Een goed opleidingsplan geeft focus en structuur. De inhoud sluit aan op de bedrijfsvisie en lange termijn doelen en geeft richting aan alle activiteiten. Daarom geven we in dit blog advies hoe je het opleidingsplan voor 2021 kunt opbouwen met de ontwikkelingen van 2020.

Misschien lijkt het nu alsof een opleidingsplan voor het nieuwe jaar niet nodig is en dat het plan van 2019 nog wel een keer gebruikt kan worden. Toch is die gedachte, wat kort door de bocht. Natuurlijk had niemand in december 2019 gedacht, dat 2020 en daarmee ook het opleiden van medewerkers er zo anders uit zou gaan zien. Vele opleidingen gingen waarschijnlijk niet door, werden online uitgevoerd of omgezet naar actuele onderwerpen over hygiëne. Ondanks alle onzekerheden weten we inmiddels wel, dat opleiden kan: fysiek op 1,5 meter en online. En vooral dat opleidingen nodig blijft om medewerkers flexibel en inzetbaar te houden. Wat dat betreft is er onbedoeld veel geleerd in 2020 en kan dit juist helpen bij de keuzes in het opleidingsplan voor 2021.

Opleidingsplan bestaat uit 2 delen

Ook al gaat het om routinematige en veelvoorkomende opleidingen, opleiden is en blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces en van de dienstverlening. Opleidingen zet je immers in om iets te behouden, te verbeteren of te veranderen in jouw organisatie, waardoor je een (betere) dienst gaat verlenen of beter kunt anticiperen op ontwikkelingen.
Het opleidingsplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 gaat over de vraag: “Wat moeten we behouden, zoals kwalificaties op gebied van BHV, VCA of VSR?” en deel 2 beantwoordt de vraag: “Wat willen we verbeteren/veranderen, zodat we een stap zetten richting ons doel?”

Behouden van kwalificaties

De opleidingen rondom het behoud van kwalificaties nemen een flink deel van het opleidingsplan in en wellicht ook van het opleidingsbudget. Daarom omvat de eerste stap het in kaart brengen wat het komende jaar nodig is, om te voldoen aan de geldende wetgeving en regelgeving voor de branche. Dit kan variëren van kwalificaties op gebied van Arbowetgeving of financiën tot branche en beroeps specifieke kwalificaties. Ook het inwerken van nieuwe medewerkers kan deel uitmaken van deze inventarisatie, omdat meestal wel bekend is, hoeveel medewerkers er jaarlijks nieuw instromen. Een centrale en overzichtelijke inventarisatie geeft meer mogelijkheden voor het bundelen van volumes. En daarbij helpen alle ontwikkelingen in 2020 om keuzes te maken voor andere vormen van opleiden, zoals online leren.

Verbeteren & veranderen van kwalificaties

Een reorganisatie, nieuwe ontwikkelingen intern of in de branche, veranderende klantwensen of andere werkprocessen zijn redenen om wellicht juist in 2021 de bedrijfsvisie en lange termijn doelen aan te scherpen. Dit kan gevolgen hebben voor de betrokken medewerkers. Om medewerkers voor te bereiden op nieuwe taken of andere werkwijzen kunnen opleidingen nodig zijn. Juist door de vraag naar deze opleidingen in het opleidingsplan tijdig inzichtelijk te maken, kunnen er betere en verantwoorde organisatie brede keuzes gemaakt worden, zoals het binden en boeien van medewerkers. En dat levert uiteindelijk meer voordelen op dan alleen goedopgeleide medewerkers.

Geen kopie, maar een nieuw plan voor 2021

Een opleidingsplan kan zoveel meer zijn, dan alleen een instrument voor effectieve coördinatie en uitvoering van terugkerende opleidingen. De waarde van een opleidingsplan zit hem juist in het verbeteren en veranderen van kwalificaties. Daarom is het zo belangrijk om dit plan ieder jaar te herschrijven. Alleen zo draagt dit plan echt bij aan de visie en doelen van de organisatie en zorgt het voor meerwaarde. Opleiden is geen doel op zich, maar een investering in de ontwikkeling van alle medewerkers en daarmee de eigen organisatie. Ieder jaar weer!