Investeren in personeel en bedrijf

Uitmuntende facilitaire dienstverlening gaat hand in hand met goed en doelgericht opleiden van medewerkers. Het is de visie van Belinda Dekkers van UL-Team. “Opleiden is niet een kwestie van ‘gewoon doen’, opleiden betekent aansluiten bij de werksituatie. Kortom: opleiden is maatwerk.” Dit interview is opgenomen voor de huidige maatregelen inzake het coronavirus.

Duurzame inzetbaarheid

De facilitaire sector schreeuwt om mensen. “Maar vind die maar eens, dat is moeilijk”, weet Belinda Dekkers, directeur van UL-Team. Duurzame inzetbaarheid is om die reden meer dan ooit een hot topic bij de werkgevers, zegt zij. “Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.”

Het is volgens Dekkers de reden dat de bereidheid tot opleiden toeneemt in de facilitaire wereld, ook als het gaat om niet-gesubsidieerde trainingen en opleidingen. “Kosten speelden in het verleden altijd een doorslaggevende rol in het wel of niet opleiden van medewerkers. Dat is aan het veranderen.”

Opleiden is investeren

De O&O fondsen (0pleidings- en ontwikkelingsfondsen) bijvoorbeeld dragen financieel bij aan de scholing in de facilitaire branche. De laatste jaren worden de subsidies vanuit deze fondsen echter verminderd. “Desondanks blijft men opleiden, ik denk dat zo’n 40 procent van de opleidingen en trainingen in de facilitaire sector niet is gesubsidieerd, terwijl dat in het verleden altijd slechts een paar procent was. Het toont aan dat bedrijven opleidingen en trainingen gaan zien als een belangrijke investering.”

Gastvrijheid toverwoord

UL-Team ziet de ontwikkeling ook in de eigen praktijk. De opleider groeit en biedt inmiddels een breed spectrum aan opleidingen en trainingen voor de gehele facilitaire sector. Niet alleen schoonmakers, ook beveiligers, cateringmedewerkers en receptionisten kunnen door UL-Team worden (bij)geschoold. “De management-, communicatie- en gastvrijheidstrainingen zijn onze speerpunten”, vertelt Dekkers.

Zeker de vraag naar die laatste trainingen groeit. “Gastvrijheid is het toverwoord voor veel facilitair dienstverleners. Logisch, neem alleen al de opmars van dagschoonmaak waarbij medewerkers meer in contact zijn met de pandbewoners. In dat geval kun je niet zomaar de stofzuiger aanzetten in ruimten waar mensen aan het werk zijn. Dat vraagt om aankondiging en soms overleg. Maar dat is een hele stap, als je gewend bent om alleen in de avonduren te werken. In onze gastvrijheidstrainingen wordt geleerd om vanuit de situatie van de gast naar je eigen gedrag en je werk te kijken. Naast het verbeteren van persoonlijk contact met de gast is non-verbaal contact, zoals uitstraling, persoonlijke hygiëne en netheid van je werkomgeving een essentieel onderdeel van de training.”

Training is eerste stap

Het trainen van medewerkers is volgens de directeur van UL-Team de eerste stap, alleen kan dit niet zonder begeleiding en aansturing van de eigen leidinggevende. “Van de medewerkers op de werkvloer wordt ander gedrag verwacht. De rol van de leidinggevende is om dit nieuwe gedrag te begeleiden, te stimuleren en successen te vieren. Anders is het effect van een training beperkt en valt ontwikkeling stil”, aldus Dekkers.

Prikkelen tot ander gedrag

In de trainingen voor leidinggevenden stimuleren de trainers de deelnemers de eigen verantwoordelijkheid voor continuïteit zelf op te pakken. “Wij prikkelen hen om na de training te blijven nadenken over wat en hoe ze zaken aanpakken en waar het beter kan. Zo schrijven ze een brief aan zichzelf over persoonlijke ontwikkelpunten en delen deze brief met hun leidinggevende”, legt Dekkers uit. En nee, niet voor iedereen zijn de ontwikkeldoelen hetzelfde. En nee, niet voor iedereen zijn dezelfde trainingen en opleidingen geschikt. Opleiden is maatwerk in de ogen van ULTeam. “Het is, zogezegd, niet opleiden om maar op te leiden. Nee, wij gaan eerst het gesprek aan. Wat zijn de omstandigheden en wat wil men bereiken? Daardoor komen we er soms ook achter dat een training niet altijd de oplossing is”, aldus Dekkers.

Neuzen dezelfde kant op

Zij ondersteunt het met een voorbeeld. “Het ontbreken van gastvrij gedrag kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van wrijving in het team of de wijze waarop leiding wordt gegeven. Als het onderling niet klikt of als medewerkers niet tevreden zijn over het management of beleid, dan is dat zichtbaar in hun gedrag en dus merkbaar voor de gast. Een training is niet de oplossing. In die situatie zal men eerst intern aan de slag moeten om de neuzen dezelfde kant op krijgen. Daarna heeft een training pas effect. Wij willen medewerkers en bedrijven verder helpen. Dat is vaak met een training en soms alleen een goed gesprek over de werksituatie. Deze aanpak vanuit de situatie van de klant werkt”, verzekert Dekkers.

Zelfstandig online aan de slag

Wat zij in de gesprekken wel nadrukkelijk aan de man (of vrouw) brengt, is het online leren. “Online leren is effectief. Het is plaats- en tijdsonafhankelijk en de combinatie van kijken en lezen maakt dat deelnemers de stof beter onthouden”, vertelt Dekkers. Toch lijkt er volgens haar een bepaalde terughoudendheid te zijn en wordt er eerder gekozen voor praktijklessen. In de trainingen van UL-Team is er dan ook veel ruimte voor oefenen. Dekkers: “Theorie is alleen ter ondersteuning, de kern is het doen. Een voorbeeld: medewerkers die doorgroeien van een functie op de werkvloer naar een leidinggevende (of meewerkende) rol. Zij moeten bijvoorbeeld nu hun eigen collega’s aansturen.

·         Hoe ga je om met die nieuwe rol?

·         Hoe zorg je voor een optimale communicatie?

·         Hoe pak je een verzuimgesprek aan?

Onze trainers oefenen die vaardigheden met hen, om ze zo zelfvertrouwen te geven voor uitvoering in het werk.”

Vakopleiding in maatwerk uitvoering

UL-Team gaat daarmee heel gericht te werk. “De erkende vakopleidingen kennen vaak een vast curriculum en bieden minder ruimte voor een persoonlijke benadering. UL-Team biedt die ruimte wel. Wij adviseren daarom een combinatie van een erkende vakopleiding met een maatwerk training, bijvoorbeeld op gebied van infectiepreventie (zorgomgeving), gespreksvaardigheden of gastvrij werken. Dat wat nodig is voor die desbetreffende werksituatie”, verklaart Dekkers. UL-Team maakt zo het verschil voor facilitaire bedrijven, weet zij. “Opleiden draagt bij aan het werkplezier en het vergroot de medewerkerstevredenheid. Investeren in medewerkers is investeren in je bedrijf en dat betaalt zich terug.”

Dit interview is gepubliceerd in Facto.