Ken je de SLIM regeling al?

Veranderingen op de arbeidsmarkt, andere taakinhoud of wijziging van werkzaamheden, vraagt om voortdurende ontwikkeling van medewerkers. Voor werkgevers en werknemers geldt dat een leven lang ontwikkelen van steeds groter belang is om medewerkers inzetbaar te houden en voor behoud van werkplezier. Dit geldt niet alleen voor leidinggevende of staffunctionaris, maar zeker ook voor de uitvoerenden.

Unieke kans voor het MKB

De overheid herkent deze ontwikkeling. Zij zien ook dat het mkb over het algemeen meer bezig is met de core business en minder met het faciliteren van hun medewerkers op het gebied van een leven lang leren. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM regeling) wil het kabinet, leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Kortom: een unieke kans om het ontwikkelen van medewerkers dit jaar op de kaart te zetten.

Mogelijkheden van een leven lang leren

Een leven lang leren is een breed begrip. Concrete voorbeelden zijn:
1. Opstellen van een opleidingsplan- of ontwikkelplan passend bij de bedrijf;
2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers;
3. Ontwikkelen of invoeren van een methode, zoals een bedrijfsschool, om op structurele wijze, kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers verder te ontwikkelen.

Aanvraag en inhoud SLIM regeling

De subsidie vanuit de SLIM regeling kan door het MKB vanaf 2 maart worden aangevraagd. Sluiting van de aanvraag is op 31 maart. In september volgt een 2de termijn. Elke mkb-ondernemer kan een aanvraag indienen in zowel het 1ste als 2de termijn. Kosten die onder de subsidie vallen zijn externe kosten om het project uit te werken en ook interne loonkosten van diegene, die in het bedrijf bezig is met het project.

Extra: persoonlijk ontwikkelbudget STAP regeling

De SLIM regeling voor het mkb wordt in 2022 uitgebreid met een persoonlijk ontwikkelbudget voor werkenden en niet-werkenden: het STAP budget. Deze persoonlijke regeling bedraagt maximaal € 1000,- per persoon en is bedoeld om bijvoorbeeld een cursus te volgen, een mbo opleiding of een sector-erkend certificaat.

Interesse?

Wil je dit jaar graag aan de slag in jouw mkb bedrijf met bijvoorbeeld de opzet van een eigen bedrijfsschool, het leren van praktische vaardigheden op de werkvloer stimuleren of juist meer accent leggen op de ontwikkeling van de leidinggevenden? Kijk dan of deze SLIM regeling past bij jouw plannen.
Wij, van UL-Team, denken graag met je mee hoe je jouw ideeën om kunt zetten tot praktisch uitvoerbare plannen. Neem contact met ons voor een vrijblijvende afspraak.