Schoonmaken op hoog niveau

In ziekenhuis en gespecialiseerde klinieken

Operaties worden allang niet meer alleen in ziekenhuizen uitgevoerd. Er komen steeds meer gespecialiseerde klinieken voor specifieke operaties bij. Voor cosmetische ingrepen, maar ook voor operaties aan ogen, handen of knieën.

Vergeleken met de operatiekamers in ziekenhuizen zijn de OK’ s van deze klinieken soms kleiner en beperkter voorzien van apparatuur. Ook ontbreken vaak omkleedsluizen en waskamers, omdat deze maatregelen niet bij elke soort ingreep nodig zijn. Maar hoe groot, klein, uitgebreid of beperkt een OK ook is, het risico op infecties blijft altijd aanwezig.

Operatiekamer, het terrein van de vakspecialist

In operatiekamers mogen daarom alleen maar vakmensen aan het werk zijn: de chirurg, de verpleegkundige en ook de schoonmaker. Een speciaal opgeleide schoonmaker, die weet wat te doen om infecties te minimaliseren en hoe te desinfecteren. Een schoonmaker die werkt met de juiste materialen en deze op de juiste wijze gebruikt om de OK perfect schoon te houden. Schoonmaak op hoog niveau dus; het kan immers gaan om mensenlevens.

Operatiekamer schoonmaken en omliggende ruimten

Wat is er nodig om een OK medisch verantwoord schoon te houden? Het schoonmaken van een operatiekamer volgens medische eisen gaat veel verder dan desinfecteren alléén. Gespecialiseerde schoonmaak vormt de basis, anders heeft desinfectie geen enkel nut.

Vergelijk het met een goed restaurant: hoe kun je hygiënisch koken in schone pannen, terwijl het aanrecht nog plakt van de aangekoekte etensresten en vetspatten?

Zo moeten in behandelkamers de oppervlaktes altijd één kant uit worden schoongemaakt, om de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan. Bij OK schoonmaak hoort ook het vakkundig reinigen van alle ruimtes die met de operatiekamer te maken hebben, vaak met mondneusmaskers. Van de koffiekamer tot de voorruimte voor het omkleden van medisch personeel en de behandelkamer zelf, alles moet door de schoonmakers stofvrij worden gehouden en schoongemaakt. Alles, behalve de machines en het doek boven de behandeltafel. Deze onderdelen worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.

Sluitende afspraken: wie doet wat?

Soms is de OK schoonmaak een grijs gebied. Wie doet de poten van de operatietafel? De vloer en de roosters? Is dat de verantwoordelijkheid van de schoonmakers of de medische assistenten? Om te voorkomen dat er onderdelen worden overgeslagen moeten alle afspraken goed worden vastgelegd.

Schoonmaken van operatiekamers vergt inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker. Maar bovenal kennis van zaken. Dat is de kern van de UL-Team training OK schoonmaak.

Trainen op basis van protocollen

Een aantal van onze UL-Team trainers is speciaal opgeleid voor het geven van schoonmaaktrainingen in medische omgevingen. Elke OK training is maatwerk. Infectiepreventie vormt de basis. Maar voor het hygiënisch schoonhouden van operatiekamers is méér nodig dan kennis over infectiepreventie.

Daarom verdiepen we ons altijd in het specialisme van de kliniek. Bij handchirurgie zijn bijvoorbeeld andere afspraken nodig dan bij het werken met cytostatica bij kankerbehandelingen. Welke materialen en middelen worden er gebruikt? Wat zijn de afspraken over de ‘grijze gebieden’ en waar is behoefte aan? Maatwerk in OK trainingen is van groot belang, want geen medische locatie is hetzelfde.

Verplicht: intake vooraf

De trainer stemt de inhoud van iedere training nauwkeurig af op de wens en behoefte van de organisatie. Ook de aanwezige schoonmaakmiddelen, de inrichting van de operatiekamers en bijbehorende medische omgeving worden onder de loep genomen.

Hoe gaat zo’n training vervolgens in zijn werk? Tijdens de opleiding inventariseert de trainer wat er nu gebeurt (ist) en werkt vervolgens met de deelnemers toe naar een ideale werkwijze (soll). We trainen volgens de geldende OK protocollen. Specifiek voor deze OK training werken we in kleine groepen van maximaal 5 deelnemers, zodat iedereen volledige aandacht krijgt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van de patiënt of cliënt.

Ervaren trainers

Onze UL-Team trainers hebben inmiddels al tientallen OK- trainingen uitgevoerd. Bij ziekenhuizen, privé- klinieken, voor schoonmaakmedewerkers in eigen dienst of externe medewerkers. Onze ervaring beslaat tientallen gevallen, stuk voor stuk samengesteld en uitgevoerd als maatwerk trainingen.

Wil je weten hoe wij jouw medewerkers trainen in het schoonmaken van een operatiekamer? Bel 0345- 544816 en we leggen het graag uit!

Vakkundig en flexibel, dat is UL-Team, facilitaire opleidingen en trainingen!