Coaching

Coaching – teams en individu

Coaching kan betrekking hebben op verschillende vragen of problemen. Na een uitgebreide intake stelt de coach in overleg met de coachee, het doel vast van het traject en wordt gekeken of er een “klik” is. Vertrouwen is de basis om een coachingstraject te kunnen starten.

Team coaching

Teams bestaan uit verschillende karakters en talenten. Dat maakt het soms lastig om een bepaald doel op effectieve wijze te bereiken. Een teamcoach inzetten is dan een goede stap om elkaars kwaliteiten te leren benutten en beter samen te werken.