Trots op je vak!

Eerste hulp voor schoonmaak

Ziekenhuis Franciscus Vlietland heeft een duidelijke missie. Dit ziekenhuis wil niet alleen patiënten een thuisgevoel geven, maar ook alle vakmensen die ten dienste staan van de patiënten. Van schoonmaker tot arts.

Alle schoonmaakmedewerkers zijn bij het Franciscus Vlietland  in eigen dienst. Maar waar het periodiek opleiden van bijvoorbeeld zorgmedewerkers allang gebruikelijk is, was dit voor medewerkers van de facilitaire dienst minder vanzelfsprekend. Volgens het ziekenhuisbeleid moet elk radertje in het geheel, iedereen die in contact is met patiënten, vakkundig kunnen werken. Iedereen moet dezelfde uitgangspositie hebben als het gaat om de speciale hygiëne binnen een ziekenhuis. Toch werd ‘de schoonmaak’ nog niet als zodanig behandeld.

Zo kwam het dat afdelingsmanager schoonmaak Anique du Chatinier de hulp inriep van UL-Team. Anique vindt het namelijk belangrijk, dat haar ploeg van ruim 90 schoonmaakmedewerkers regelmatig wordt getraind in kennis en vaardigheden. Zij ziet training als een belangrijke tool om haar waardering voor haar medewerkers te laten blijken. Ze weet dat training niet alleen zorgt voor meer kennis en vaardigheden, maar een belangrijke bijdrage levert aan een trots gevoel en werkplezier. Facilitaire medewerkers zijn vakmensen en willen ook zo gezien worden.

Gezien de visie van het Franciscus, besloot het ziekenhuis om álle schoonmaakmedewerkers relevante/ vakspecifieke trainingen aan te bieden.

Vak verbinden met kernwaarden

De vraag aan UL-Team was duidelijk: verzorg een opleiding die past bij de manier waarop wij willen werken, zodat iedereen dezelfde kennis en vaardigheden heeft. Van vaste krachten tot en met de weekendhulp. Iedereen hoort erbij, iedereen is waardevol, iedereen heeft een belangrijke rol in het geheel.

UL-Team had ook al een training ‘hospitality’ in het aanbod. Deze training hebben we herschreven – in samenwerking met Anique en de trainers – zodat hij paste bij de missie en praktijk van het Franciscus Vlietland. Dit ziekenhuis staat garant voor top zorg in de regio, waarbij patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg in een gastvrije omgeving centraal staan.

Gastvrij werken vormde het uitgangspunt bij de training, net als de kernwaarden Bekwaam, Betrouwbaar, Liefdevol, Verbindend en Inspirerend.

In de training is met name veel aandacht besteed aan het afstemmen van de zorg- en dienstverlening op de wensen van patiënten en bezoekers. Het Franciscus Vlietland doet er alles om patiënten thuis te laten voelen. Daarom is in de training samenwerking tussen collega’s en de verschillende afdelingen opgenomen, net als contact maken met de patiënten en de bezoekers.

Een jaar later hebben we dit proces herhaald voor trainingen in vaktechnische aspecten van schoonmaken in de gezondheidszorg. We hebben onze branche erkende vakopleiding ‘schoonmaak in de gezondheidszorg’ aangepast naar de situatie van het Franciscus Vlietland. Belangrijke thema’s hierbij werden patiëntveiligheid, ergonomie en het vergroten van de vakkennis (bacteriën en desinfectie).

Alle trainingen zijn verzorgd door dezelfde twee trainers. Dat werkte vertrouwenwekkend voor de medewerkers. We trainden op locatie, met eigen middelen en materialen en passend bij de werktijden van de medewerkers. Zo creëerden we vertrouwde trainingssituaties, wat motiverend werkt voor alle betrokkenen.

Hoe gaat het nu in het Gasthuis?

We hebben prachtige feedback mogen ontvangen, over hoeveel goeds de speciale training afdeling facilitair (en daarmee het hele ziekenhuis) heeft gedaan. Alle schoonmaakmedewerkers hebben meer zelfvertrouwen gekregen, het werkplezier is vergroot en medewerkers blijken nu trots op hun vak te zijn.

Iedere medewerker van een afdeling draagt vanuit zijn/haar specialisme een steentje bij aan de verzorging van de patiënt. De schoonmaakmedewerkers hebben geleerd, dat ze niet ‘alleen maar de schoonmaak’ zijn, maar een volwaardig lid van een belangrijke afdeling. Ze zien zichzelf als volledig medewerker; Anique heeft ze zien groeien als professional en als persoon. Met recht is iedere medewerker van de facilitaire afdeling nu trots op het vak!

Sinds een aantal jaren verzorgt UL-Team ook trainingen OK schoonmaak op een andere locatie van de Franciscus groep. Het correct, zorgvuldig schoonmaken van operatiekamers vraagt van schoonmaakmedewerkers immers specifieke kennis en vaardigheden.

Ervaring

‘UL-Team heeft de afgelopen jaren in een behoefte voorzien. Schoonmaakmedewerkers zijn door hen geschoold op diverse gebieden en dit is op een professionele, prettige en duidelijke manier verlopen. De ervaring die ik heb met UL-Team als opleider is dat zij doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen, kortom: duidelijke en korte lijnen, professionele en zeer betrokken en persoonlijke dienstverlening!’
Anique du Chatinier | Afdelingsmanager schoonmaak - Franciscus Gasthuis Vlietland