Online leren: ja of nee?

Tegenwoordig is kennis  altijd en overal beschikbaar. Iets uit je hoofd leren? Waarom zou je, als je alles met een klik kunt opzoeken? En het gaat niet alleen om kennis opdoen. De laatste nieuwtjes, wat er gebeurt in je persoonlijke omgeving en het bijhouden van je zakelijke netwerk, gaat voor het grootste deel via sociale media, Google of andere bronnen op het internet. Maar op het moment dat we als opleider de term ‘online leren’ noemen, lopen we tegen weerstand op. Vooral als dit leermiddel ingezet wordt voor onze schoonmaakmedewerkers, de basis voor alle schoonmaakorganisaties.

Online leren is moeilijk. Dat klopt, niet iedereen is even digitaal vaardig en leesvaardigheid is niet voor iedereen gelijk. Maar dit verandert niet als je een tekst ziet in een online leeromgeving of in een lesboek of werkmap. Maar laten we de digitale vaardigheden niet onderschatten. Op basis van onderzoek in 2018 is gebleken dat van de grofweg 17,2 miljoen inwoners in Nederland 94% over een mobiele telefoon beschikt. Daarvan heeft 87% een smartphone. Dat is net zoveel als het aantal mensen dat over een desktopcomputer beschikt. De leeftijd waarop iemand zijn eerste mobiele telefoon krijgt, is gemiddeld 11,7 jaar. Er is ook geen groot verschil meer in de verschillende leeftijdsgroepen. Tussen 18 en 24 jaar heeft 94% een smartphone. Dit is 97% voor 25-34 jaar, 94% voor 35-54 jaar en zelfs 90% voor 55-plussers. Ruim 15 miljoen Nederlanders gebruiken internet, waarvan 11 miljoen gebruik maken van sociale media.

Angst
Wat zit ons dan in de weg waardoor we geen vertrouwen hebben in een leermiddel dat nu al vanaf de kleuterschool wordt ingezet? Denk maar aan het digiboard, luisterboeken, et cetera. Waarom denken wij dat de belangrijkste medewerkers in de branche dat allemaal niet kunnen? Houden wij ze nu zelf klein, zijn de leidinggevenden zelf niet digitaal vaardig genoeg om hun medewerkers te begeleiden of is het angst voor het onbekende? De nieuwe generatie die nu op school zit of net klaar is, is niet anders gewend dan dat een groot deel van de lesstof digitaal wordt aangeboden. Ze werken zelf op de computer lessen uit, bereiden digitaal presentaties voor en vergaren kennis middels de digitale snelweg.

Het vinden van nieuwe medewerkers wordt steeds lastiger. Wij geloven dat de nieuwe generatie medewerkers niet alleen kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden die ze krijgen bij een organisatie, maar ook op welke wijze trainingen en opleidingen aangeboden worden. Meerdere klassikale lessen om het schoonmaakvak te leren wordt door de huidige generatie gezien als oubollig en ‘niet van deze tijd’. Dit betekent dat we als opleider en werkgever mee moeten gaan met de tijd en dat aanpassingen nodig zijn.

Eigen inzicht
Onze online modules bestaan uit diverse korte filmpjes waarin iemand wat laat zien en wat vertelt. Aansluitend krijg je vragen en dan dien je het juiste antwoord aan te vinken. Volgens onze opdrachtgevers is taalvaardigheid (lezen) een van de uitdagingen. Wat als we de vragen dan ook via een video stellen alsmede de daarbij behorende mogelijke antwoorden? Je moet dan nog wel aanvinken of het antwoord bijvoorbeeld A, B of C is. We kunnen feedback ook via een videoweergave doen. Dit is gelijk iets wat ik met onze ontwikkelaar ga oppakken. Dat is wel het mooie van deze leermiddelen, ze blijven continu in ontwikkeling. Er zijn nog zoveel mogelijkheden die we niet benutten.

Blended learning
Klassikale schoonmaakopleidingen, online leren of een combinatie van beide, blended learning, zijn de meest voorkomende mogelijkheden. Klassikaal staat nog steeds bij de meeste opleiders met stip op plaats 1. Voorlopig zal volledig online leren nog een stap te ver zijn, maar de mogelijkheden voor blended learning zijn legio. Bijvoorbeeld door theorie en praktijkvideo’s via online leren aan te bieden en aansluitende de praktische vaardigheden te oefenen in klassikale lessen.

Toekomst van examineren
Door al deze veranderingen en mogelijkheden is het een logisch vervolg dat de huidige manier van examineren binnen de branche, voor de vakopleidingen schoonmaak, moet gaan veranderen in de toekomst. Gaan we ernaar toe dat cursisten zelf hun vaardigheden laten opnemen om aan te tonen dat ze de praktijk kunnen? Waarom niet! Of naar een vorm van proeve van bekwaamheid, waarbij je op je eigen werkplek moet aantonen dat je de vaardigheid bezit. Dit betekent dat je niet op een bepaald moment, zoveel keer en zoveel uur bij elkaar hoeft te komen. ‘Een examinator die één-op-één met een deelnemer meeloopt, hoeveel tijd en geld kost dat wel niet voor zowel de organisatie als voor het examenbureau?’ En dat is, om in de taal van de huidige student te spreken, ‘zo niet meer van deze tijd’.

Toekomstproof
UL-Team investeert continu in de ontwikkeling van bovenstaande concepten. Naast online leren voor de algemene schoonmaakopleiding, traditioneel en gastvrijheid voor zowel schoonmaakbedrijven als eigen dienstmedewerkers, hebben we ook mogelijkheden om een toets af te nemen. Met deze toets kun je samen met je medewerker bepalen waar iemand veel of voldoende vanaf weet en waarvan iets minder. Op deze wijze kan er op maat getraind worden. Ook gaming staat op ons verlanglijstje: via een spel kennis testen en het geleerde borgen. Gaming is zowel individueel in te zetten als voor een team.

Aan de slag!
Wil je meer weten over de mogelijkheden om kennis te vergaren of te borgen via de inzet van online middelen? Neem dan contact met ons op. We kijken samen wat de meest geschikte combinatie van leermiddelen is om je medewerkers en organisatie naar een volgend niveau te tillen.

Dit artikel is geplaatst in Servicemanagement.