UL-Team lesgroepen, ook virtueel in 2021

Het reguliere onderwijs ging vorig jaar van de ene op de andere dag over op live online leren ofwel de virtuele klas. Met wisselend succes, want deelnemers betrokken houden op afstand vraagt een andere aanpak. UL-Team wil deze weg ook inslaan met gegarandeerd effect. Daarom is eerst uitgebreid onderzocht, welke online tool past bij onze doelgroep, trainers en trainingen. De eerste online workshops en trainingen zijn een succes. Daarom zijn in 2021 virtuele lesgroepen onderdeel van het aanbod.

In het voorjaar van 2020 werd in onderwijs- en opleidingsland – noodgedwongen – het online leren de nieuwe norm. Leren via de computer is een breed begrip. Online leren in de vorm van cursussen, die je kunt volgen op een tijdstip wanneer jij wilt, de zogenaamde E-learning zijn voldoende voorhanden. Een virtuele klas is een hele andere vorm van online leren.

Op zoek naar de juiste online tool

Met een aantal trainers van leidinggevende trainingen hebben we onder begeleiding van een digitaal expert onderzoek gedaan naar het aanbod van online tools en de gebruiksmogelijkheden. Dat viel nog niet mee, want in het bos van online leren staan vele bomen.

De zoektocht heeft geleid tot de keuze voor de online tool ZOOM. Deze tool is bijzonder gebruiksvriendelijk voor deelnemers en trainers kunnen met ZOOM verschillende interactieve werkvormen toepassen. Op deze manier bereiken ze met een online training hetzelfde effect als met een lesgroep in een trainingsruimte.

Groeiende belangstelling

Helaas waren relaties in het voorjaar nog niet enthousiast over virtuele lessen. In het najaar kwam hier al een kentering in en hebben we virtuele workshops verzorgd met onderwerpen als feedback geven en timemanagement. In een volgende lockdown zijn we gestart met leidinggevende trainingen bij verschillende relaties. Een mooie ontwikkeling, die we vast willen houden.

Anders trainen in een virtuele klas

Op dit moment zijn drie trainers bezig met virtuele trainingen voor leidinggevenden. Dit vraagt een andere manier van trainen, want een training met een flipover in een ruimte is echt 100% anders dan trainen via een camera en deelnemers aan de eigen keukentafel. Het vraagt andere vaardigheden en werkvormen om deelnemers betrokken te houden, het energieniveau hoog te houden en het gewenste effect te bereiken.

De virtuele lessen zijn daarom doorspekt met korte en krachtige werkvormen, en er is een goede afwisseling tussen online en offline zijn. Ook wordt er gewerkt in kleine groepjes voor overleg, uitwerking van opdrachten en/of het oefenen van vaardigheden. Zo zorgen onze trainers voor een training, die qua resultaat gelijk is aan een training in fysieke ruimte.

Trainen met effect, ook virtueel

Voor UL-Team staat het trainen met effect voorop: een workshop of training helpt een deelnemer verder in zijn/haar ontwikkeling en werk. Dit betekent, dat we kritisch naar ieder onderdeel van een training kijken of dit wel of beter niet virtueel geleerd kan worden. Zo bieden we vanaf nu, verschillende trainingen aan op gebied van persoonlijke effectiviteit en leidinggeven in een mix van fysieke en virtuele lessen. Deze blended vorm van leren geeft de vertrouwde kwaliteit en resultaat, op een duurzame en eigentijdse manier.

Zelf ervaren hoe een virtuele les is?

Donderdag 11 februari hebben 10 relaties een virtuele les bijgewoond. Deze les was onderdeel van de RAS Basisopleiding leidinggeven. Samen een les volgen is namelijk de manier om te ervaren hoe dit live online leren werkt en hoe krachtig deze online aanpak is. En met succes! Alle relaties waren onder de indruk van de werkvormen, praktijkvoorbeelden en interactieve oefening.

Op vrijdag 26 maart organiseren we van 9.00 – 10.30 uur weer een virtuele les. Want zelf ervaren is niet alleen de mooiste, maar vooral de sterkste ervaring. Interesse? Stuur dan een mail aan info@ul-team.nl met je contactgegevens. Uiteraard is er tijdens deze interactieve sessie ook ruimte voor het stellen van vragen over de inhoud van de opleiding.

Virtueel leren, ook dat is UL-Team facilitaire opleidingen en trainingen