Tweede ronde voor de SLIM subsidie

De eerste periode van de SLIM regeling – de subsidie regeling voor het stimuleren van het leren en ontwikkelen in het mkb – was een enorm succes met loting tot gevolg. Uiteindelijk zijn 2117 aanvragen ingeloot voor de subsidieaanvraag. De tweede periode start op 1 september. Dus wil je in 2020 met jouw mkb bedrijf aan de slag met de ontwikkeling van medewerkers, onderzoek dan de mogelijkheden van de SLIM regeling. UL-Team denkt graag met je mee, hoe je dit vorm kunt geven.

Veranderingen op de arbeidsmarkt, andere taakinhoud of wijziging van werkzaamheden, vraagt om voortdurende ontwikkeling van medewerkers. Voor werkgevers en werknemers geldt dat een leven lang ontwikkelen van steeds groter belang is om medewerkers inzet baar te houden en voor behoud van werkplezier. Dit geldt niet alleen voor leidinggevende of staffunctionaris, maar zeker ook voor de uitvoerenden.

Unieke kans voor het MKB

De overheid ziet deze ontwikkeling en zij zien ook dat het mkb over het algemeen meer bezig is met de core business en minder met het faciliteren van hun medewerkers op het gebied van een leven lang leren. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM regeling) wil het kabinet, leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Kortom: een unieke kans om het ontwikkelen van medewerkers dit jaar op de kaart te zetten.

Mogelijkheden van een leven lang leren

Een leven lang leren is een breed begrip. Mogelijkheden om hier invulling aan te geven zijn:
1. Opstellen van een opleidingsplan- of ontwikkelplan passend bij de bedrijf;
2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers;
3. Ontwikkelen of invoeren van een methode, zoals een bedrijfsschool, om op structurele wijze, kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers verder te ontwikkelen.

Aanvraag en inhoud SLIM regeling

De subsidie vanuit de SLIM regeling kan door het MKB twee weken voor start van het 2de tijdvak (1 september – 30 september) worden aangevraagd. Sluiting van de aanvraag is op 30 september. Elke mkb-ondernemer kan een aanvraag indienen, ook al is er een aanvraag gedaan voor het 1ste tijdvak. Kosten die onder de subsidie vallen zijn externe kosten om het project uit te werken en ook interne loonkosten van diegene, die in het bedrijf bezig is met het project.