Verlenging NRTO keurmerk

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Een opleider met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst 1x per 4 jaar tijdens een audit of een NRTO-lid (nog) voldoet aan de geformuleerde kwaliteitseisen. UL-Team heeft de audit glansrijk doorstaan.

Acht kwaliteitseisen

De basis van het NRTO-keurmerk bestaat uit acht kwaliteitseisen. Een NRTO-lid:

  • Is transparant over zijn product of dienst.
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • Meet de klanttevredenheid.
  • Komt gemaakte afspraken na.
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
  • Heeft zijn processen op orde.
  • Streeft naar continue verbetering.

Kortom: zo werken wij! En daar zijn we trots op!