Voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker in het werk. Gelukkig is er de laatste jaren veel aandacht voor het gebruik van hulpmiddelen om fysieke klachten te voorkomen. Denk aan hoog/laag bureaus in de kantoortuin en verstelbare stelen in de schoonmaak. Mooie hulpmiddelen om te zorgen voor een gezonde werkplek.

Hulpmiddelen zijn praktisch, juist ook in de schoonmaakbranche. Het zijn echter ook precies wat het woord zegt: materialen die helpen om fysieke gezondheidsklachten te voorkomen. Gebruik alleen is echter nog niet voldoende om gezondheidsklachten te voorkomen. Zo kun je met een interieur-pad tafels schoonmaken. Maar als je dan niet de juiste beweging maakt vanuit je lichaam, levert deze manier van werken geen winst op voor je rug. Het is dus altijd een combinatie van hulpmiddel en het juiste (ergonomische) gebruik ervan.

Eigen gezondheid

Het begint met kennis over fysieke gezondheid in de eigen werksituatie en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Vervolgens gaat het om de toepassing van deze kennis in het werk, maar ook thuis. Want tillen, reiken, bukken, staan, wringen of zitten doe je echt niet alleen op het werk, maar net zo goed in de thuissituatie. Een juist gebruik van hulpmiddelen helpt dus op het werk en thuis.

Gezondheid van jouw (werk-)omgeving

Als je in je werkomgeving goed rondkijkt, zie je waarschijnlijk ook verschillende mogelijkheden om te werken aan de fysieke gezondheid van anderen. Een bekend item is het gebruik van een waarschuwingsbord bij een natte of vochtige vloer, of het aan de kant leggen van snoeren om struikelen te voorkomen. Het zijn vaak kleine zaken, die een groot verschil kunnen maken. Laten we elkaar er op blijven attenderen, wanneer we een onveilige situatie zien en er niet ‘omheen’ lopen. Samen maken we het verschil!

Dit blog is geschreven in het kader van de jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ op donderdag 28 april. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.