Wat zegt het prijskaartje?

Aan het opleiden van medewerkers hangt een prijskaartje. Maar wat zegt die prijs eigenlijk? Wat is inclusief en wat leidt tot meerkosten? Welke factoren spelen een rol bij de inkoop van opleidingen? Kortom: wat moet je als inkoper van opleidingen uitzoeken of navragen om te komen tot een economisch meest voordelige aanbieding. In dit blog leggen we uit, welke factoren onderdeel kunnen zijn van jouw vraag aan de opleider.

Wie op zoek gaat naar een opleiding zal waarschijnlijk bij een aantal opleiders prijzen opvragen. Zeker als het gaat om een routine opleiding met vaststaande eindtermen en examen zoals een RAS opleiding voor de schoonmaakbranche. Een logisch gevolg van deze aanpak is, dat de keuze vervolgens valt op de opleider met de laagste kostprijs. Het eindniveau is immers overal hetzelfde, want de opleiding wordt afgerond met een universeel examen. Of spelen er ook andere zaken?

Opleiden is onderdeel van jouw dienstverlening

Het inkopen van opleidingen hoort bij de inkoop van diensten, die de klant raken. Met andere woorden: dit gaat om inkoop die rechtstreeks gevolgen heeft voor jouw dienst en dus jouw klant. Ook al gaat het om routinematige en veelvoorkomende opleidingen, het is een belangrijk onderdeel van jouw bedrijfsproces.
Een opleiding koop je namelijk om iets te verbeteren of te veranderen in jouw organisatie, waardoor je een betere dienst gaat verlenen. Dit kan gaan om een opleiding met als doel de klantvriendelijkheid van de telefonistes te verhogen of een opleiding om schoonmaakmedewerkers vakkundig en efficiënt hun vak te laten uitvoeren.

Parameters: prijs en kwaliteit

Bij de selectie van een aanbieder is het aan te bevelen om het element prijs nader te bekijken en voor het element kwaliteit, criteria te bedenken. Bij prijs spelen namelijk meer zaken een rol, zoals: zijn de kosten voor lesmateriaal en reiskosten trainer verwerkt in de deelnemersprijs? Hoe flexibel is de opleider als het gaat om late annulering of wijziging deelnemers? Zit dit in de prijs of komen hier meerkosten voor? Wat zijn de kosten van een herexamen?

Het element kwaliteit vraagt om criteria vooraf. Te denken valt aan aspecten als: Wat is het slagingspercentage van de opleider? Is de opleider gecertificeerd, en hoe? Wat zijn evaluatieresultaten van vergelijkbare opleidingen? Wat wil ik bereiken met deze opleiding en wat gaat de opleider doen om dit doel te bereiken? Hoe sluit het aan bij onze medewerkers en de praktijk? Wat kennen en kunnen ze na de opleiding? Hoe gaat de opleider om met speciale doelgroepen, culturele achtergronden etc.?

Meer criteria nodig voor gewenst resultaat

Bij unieke en maatwerkopleidingen is het essentieel, dat de opleiding zo is ingericht, dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Dit vraagt om meer criteria voor het element kwaliteit, zoals een persoonlijke intake vooraf en ervaring en achtergrond van de trainer. En vragen zoals: hoe zorgt de opleider voor aansluiting met de werksituatie, voor en vooral na de training? Hoe kijkt de opleider aan tegen borging van het geleerde en wat voor adviezen kunnen hieruit volgen voor de organisatie? Hoe denkt de opleider mee over mogelijkheden voor evaluatie van het effect van de opleiding op de werkvloer?

Meer dan een prijskaartje

Het inkopen van een opleiding is meer dan het vergelijken van prijskaartjes. Zeker bij een langere opleiding of een opleiding die uniek voor jouw organisatie wordt samengesteld, loont het om vooraf duidelijke criteria op te stellen op het gebied van prijs en vooral kwaliteit. Alleen zo zorg je ervoor dat de inkoop van trainingen en opleidingen een duurzame investering zijn en daadwerkelijk leiden tot een betere dienstverlening.